โลโก ทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ
หน้าหลัก เว็บเพ็กเกจ ทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ ออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ บริการปรับแก้เว็บไซต์ เว็บเพคเกจคุ้มค่าอย่างไร
 

www.
   
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก » สาธิตการใช้งาน » การตั่งค่า E-mail Windowslive » ขั้นตอนการตั่งค่า Ms Outlook 2007
SocialTwist Tell-a-Friend
 
ขั้นตอนการตั่งค่า Ms Outlook 2007

 

ขั้นตอนการ  Set Outlook 2007

 เปิดโปรแกรม Outlook 2007 ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

หมายเลข 1 เลือก เครื่องมือ หรือ Tools

หมายเลข 2 เลือก การตั่งค่าบัญชีผู้ใช้


ขั้นตอนการตั่งค่า Ms Outlook 2007

 

หมายเลข 3 เลือก สร้าง หรือ Add


 

หมายเลข 4 เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP

หลังจากนั้นให้ คลิก ถัดไป หรือ NEXT


 

 

หมายเลข 5 เลือก / กำหนดการตั่งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง


 

หมายเลข 6 เลือก อินเทอร์เน็ตอีเมล์

หลังจากนั้นให้ คลิก ถัดไป หรือ NEXT


 

หมายเลข 7 ให้ระบุดังนี้

                ชื่อของคุณ:  ชื่อผู้ใช้เมล์ในการเชื่อมต่อ outlook

                ที่อยู่อีเมล์:    อีเมล์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อ

                ชนิดบัญชีผู้ใช้: POP3

                เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า : pop3.live.com

                เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก(SMTP): 61.19.248.239

                ชื่อผู้ใช้ : อีเมล์สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อ

                รหัสผ่าน : รหัสผ่านอีเมล์ในการเชื่อมต่อ

หมายเลข 8 เลือก จำรหัสผ่าน

 

หมายเลข 9 เลือก ตั่งค่าเพิ่มเติม


 

หมายเลข 10 Tab ทั่วไป ระบุอีเมล์ที่ใช้เชื่อมต่อ Outlook


 

หมายเลข 11 Tabเซิร์ฟเวอร์ส่งออก เลือกเครื่องหมาย / เซิร์ฟเวอร์ (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง

 

หมายเลข 12 เลือก เข้าสู่ระบบโดยใช้

หมายเลข 13 ระบุดังนี้

                ชื่อผู้ใช้: send@buynetworkeasy.com

                รหัสผ่านกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรหัสผ่าน 02-9343402     

ให้เลือกเครื่องหมาย / จำรหัสผ่าน


 

หมายเลข 14 Tab การเชื่อมต่อ เลือก เชื่อมต่อโดยใช้เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของฉัน


 

หมายเลข 15 Tab ขั้นสูง ให้ระบุดังนี้

                เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3): 995

เลือกเครื่องหมาย  / เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL)

เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): 995

                ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้: ไม่มี

หมายเลข 16 คลิก ตกลง

 

หมายเลข 17 คลิก ทดสอบการตั่งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบการตั่งการใช้งาน


 

หมายเลข 18  ถ้าตั่งค่าผ่าน ระบบจะขึ้นว่าเสร็จสมบรูณ์ดังรูปด้านล่าง แล้วให้คลิกคำว่า ปิด


 

หมายเลข 19 คลิก ถัดไป


 

หมายเลข 20 คลิก Finish  หรือ เสร็จสิ้น

หลังจากนั้น  ก็คลิก ส่ง/รับ เพื่อนดึง ข้อมูลมาจากเว็บเมล์ มายัง Outlook ได้แล้ว


 
 
กลับด้านบน
 


Total Business Development Co.,Ltd. All rights reserved.
บริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เลขทะเบียนพานิชอิเล็คทรอนิกส์ 0105550122773
107/1 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 934 3402 แฟกซ์ 02 934 3405 จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00น.